Polska Platforma Tańca / Polish Dance Platform

Wystawy fotografii/

ubranflowers

Przemierzając ulice miasta rzadko doświadczamy momentów, które pozwalają nam wybić się z monotonnego rytmu codzienności. Będąc częścią bałaganu, jaki tworzą wiecznie zabiegani ludzie, nie dostrzegamy harmonii, ładu, barw, które nas otaczają. W wielkim mieście zagubić się nie jest rzeczą trudną. Jako bohaterów swojej opowieści wybrałam warszawskich tancerzy, którzy mieli za zadanie odnaleźć się w zaproponowanych przeze mnie przestrzeniach. Głównie za sprawą improwizacji szukaliśmy harmonii ciała i przestrzeni. Tancerze, których identyfikujemy z ruchem i dynamiką, na tych zdjęciach pozostają jedynie jednym z elementów obrazu. Swoim bezruchem zdają się opanowywać chaos. Podobnie jak w przypadku improwizacji tanecznej także teraz inspiracje pochodziły z różnych źródeł, czego wyrazem jest kolor pojawiający się na fotografiach w rozmaitych wariantach. Bywa tak, że rytm odnajdujemy w sobie, innym razem potrzebujemy bodźca, impulsu z zewnątrz. Na fotografiach prezentowane są obie te strategie. Flow to stan uskrzydlenia, swobodnego przepływu dobrej energii. Warto czasem się zatrzymać, aby ją poczuć.

Marta Ankiersztejn, absolwentka Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończyła trzyletnie Studium fotografii w Związku Polskich Artystów Fotografików obroną dyplomu i wystawą w Starej Galerii ZPAF. Dwukrotnie nagradzana w konkursie fotograficznym „Taniec - energia ciała i wyobraźni”, któremu towarzyszyła wystawa w ramach Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie. Regularnie publikuje na łamach miesięcznika „Teatr” i portalu internetowego „Teatralia”. Współpracuje między innymi z Instytutem Muzyki i Tańca, Instytutem Teatralnym, Fundacją Ciało/Umysł, Teatrem Polskim, Teatrem Dramatycznym, Teatrem Studio w Warszawie, a także Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Dokumentuje najważniejsze festiwale teatralne i taneczne, m. in. Warszawskie Spotkania Teatralne, Festiwal Tańca Współczesnego Ciało/Umysł. W 2012 roku otrzymała stypendium artystyczne m. st. Warszawy.

 

Człowiek tańca

Cykl fotograficzny Jakuba Wittchena jest sprowadzeniem tancerza ze sceny, spacerem po jego mieście, chwilą przy kawie, wizytą w jego domu rodzinnym, długim planowaniem miejsca spotkania, rozmową, nawiązaniem bliższej przyjaźni, serdecznym uściskiem dłoni. Miejsce wykonania portretu autor zostawił bohaterom jego prac, pokazuje ich tam, gdzie sami sobie tego życzą, w miejscach, z którymi się identyfikują, w których lubią przebywać, w miejscach opisujących ich samych mniej lub bardziej dosłownie. Prezentowane zdjęcia są drugą odsłoną cyklu. Pierwsza prezentacja miała miejsce podczas festiwalu Stary Browar Nowy Taniec na Malcie 2010.

„Pracując nad fotografiami do tego cyklu, przekonuję się jak serdeczni i otwarci na współpracę są bohaterowie moich zdjęć. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, iż wśród tancerzy odsetek ludzi pozytywnie nastawionych do otaczającego świata jest największy spośród środowisk, z jakimi dotychczas miałem do czynienia. Wystawa ta jest z zamierzenia pokazem pracy niedokończonej, procesem – w pewnym sensie dokumentem – rozrastającym się przez cały czas”.

Jakub Wittchen, fotograf, założyciel i właściciel Agencji Fotograficznej Master-Art. Zawodowo zajmuje się fotografią reklamową. Od lat realizuje się również jako fotograf tańca i teatru. Stale współpracuje z programem Stary Browar Nowy Taniec fundacji Art Stations Foundation w Poznaniu oraz Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie. Współpracował również z Teatrem Polskim w Poznaniu, Instytutem Adama Mickiewicza, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i wieloma innymi podmiotami związanymi z szeroko pojętą kulturą. Autor zdjęć do publikacji „Sztuka do odkrycia”, „Szkice o polskim tańcu” i „Między ziemią a niebem – Teatr Biuro Podróży”.