Polska Platforma Tańca / Polish Dance Platform

Organizatorzy/

Centrum
Kultury
Zamek

Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu to jedna z największych i najbardziej dynamicznych instytucji tego typu w Polsce. Program „Zamku” obejmuje propozycje ze wszystkich dziedzin sztuki: sztuk wizualnych, muzyki, filmu, literatury, teatru, tańca i edukacji artystycznej. W unikatowych przestrzeniach naszej siedziby organizujemy spotkania, wystawy, koncerty, przeglądy filmowe, spektakle teatralne, warsztaty; sprawdzamy się również jako producent realizowanych z ogromnym rozmachem imprez plenerowych. Dziedziną, która w naszym programie ma coraz większe znaczenie jest niezwykle popularny w całej Europie współzesny teatr tańca.

CK „Zamek” w latach 2003-2006 był polskim partnerem projektu Trans Danse Europe, który polegał na wymianie pomiędzy dziewięcioma festiwalami tańca i ośrodkami kultury z Francji, Belgii, Islandii, Słowenii, Danii, Finlandii, Czech i Polski wybranych teatrów tańca i choreografów. Artyści w każdym z ośrodków odbywali rezydencję artystyczną. Jej efektem było przygotowanie spektaklu, który pokazywany był później we wszystkich partnerskich ośrodkach. W 2003 roku „Zamek” zorganizował rezydencję francuskiego zespołu Rialto Fabrik Nomade, który swój spektakl przedstawił w Poznaniu rok później. W ramach TDE „Zamek” zaprezentował także: spektakl w wykonaniu czeskich artystów przygotowany przez znakomitą belgijską choreografkę – Karine Pontier (2004), „Kilka błyskotliwych spostrzeżeń” Teatru Dada von Bzdülöw, „We are all Marlene Dietrich FOR” Iceland Dance Company, „Helium” belgijskiego Compagnie Mossoux-Bonte, „Moment” Magdaleny Reiter (wszystkie w 2005), „Flow” i „Lucid Dreaming” fińskiego Nomadi Productions oraz „AlineAlone” Granhoj Dans z Danii (2006).

W latach 2006-2009, wspólnie z Fundacją Nuova, organizowaliśmy Festiwal Wiosny, którego ideą jest prezentacja najciekawszych adaptacji „Święta wiosny” Igora Strawińskiego. Dotychczas w Poznaniu zobaczyliśmy: „Sacre du Printemps” Compagnie Heddy Maalem (2006); „Haru No Saiten. Un Sacre du Printemps” w choreografii Carlotty Ikedy i Ko Murobushi w wykonaniu Compagnie Ariadone z Bordeaux (2007), widowisko multimedialne „Sacre” w interpretacji Klausa Obermaiera i Ars Electronica Futerlab /2008/ oraz „Święto wiosny” w choreografii Emanuela Gata i w wykonaniu Emanuel Gat Dance i „Chant de courses” w interpretacji Cie Sulvie Guillermin. Polską Platformę Tańca współorganizujemy od 2008 roku.

www.zamek.poznan.pl

Art
Stations
Foundation

Projekt Stary Browar Nowy Taniec to wielopoziomowy program promocji i prezentacji tańca współczesnego realizowany przez Art Stations Foundation od października 2004 roku. Jego podstawową misją jest popularyzacja sztuki tanecznej oraz wspieranie profesjonalnego rozwoju młodych polskich choreografów i tancerzy poprzez stworzenie w Poznaniu profesjonalnego miejsca nie tylko regularnych prezentacji, ale także i kreacji tańca współczesnego.

Głównym punktem zainteresowania projektu jest prezentacja osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o najnowszych awangardowych trendach w sztuce tańca (choreografia konceptualna, performance art, body art, zjawiska z pogranicza sztuk wizualnych i performatywnych). Ważnym zadaniem programu jest także rozbudzenie zarówno w artystach jak i publiczności głębszej świadomości bogactwa współczesnych zjawisk tanecznych, a poprzez rozpoczęcie nad nimi dyskusji i pobudzenie dotąd nieobecnej teoretycznej refleksji, przygotowanie odpowiedniego gruntu dla dynamicznego rozwoju sztuki choreografii w Polsce. Długofalowym celem programu jest wykreowanie w Studio Słodownia +3 w Starym Browarze swego rodzaju centrum choreografii, a więc nie tylko miejsca regularnych prezentacji spektakli, ale także (a może przede wszystkim) stworzenia „przestrzeni kreacji” – punktu spotkań młodych polskich artystów ze swoimi rówieśnikami z zagranicy oraz doświadczonymi choreografami. W ciągu 6 sezonów trwania programu w Studio Słodownia +3 gościło ponad 100 polskich i międzynarodowych spektakli tańca współczesnego, a od 2006 r. każdy sezon wieńczy specjalny program w ramach prestiżowego festiwalu Malta (Stary browar Nowy taniec na Malcie). Od początku mottem działań stało się hasło sztuka nie potrzebuje wsparcia, artyści tak! Stąd dzięki wsparciu produkcyjnemu Art Stations Foundation od 2004 roku powstało w Starym Browarze blisko 20 produkcji tańca współczesnego, a w 2006 r. powołano do życia pierwszy w Polsce program rezydencyjny – SOLO PROJECT – który co roku oferuje 3 młodym polskim choreografom wsparcie finansowe, merytoryczne i promocyjne w stworzeniu spektaklu solowego. Z myślą o młodych profesjonalistach powstał też program cyklicznych szkoleń w ramach Alternatywnej Akademii Tańca umożliwiający młodym artystom tygodniowe sesje badawcze w zakresie kompozycji/choreografii pod okiem międzynarodowych twórców. Od 2008 roku Stary Browar razem z CK ZAMEK organizuje Polską Platformę Tańca – organizowany co dwa lata festiwal promujący najciekawsze zjawiska polskiej sceny tanecznej. W 2008 r. ASF została partnerem europejskiej sieci prezenterów Aerowaves oraz członkiem-założycielem European Dance Houses Network (EDN). Od czerwca 2010, razem z 18 instytucjami tanecznymi z Europy, rozpoczęła działania w ramach czteroletniego projektu modul-dance wspieranego przez fundusze Unii Europejskiej.

www.starybrowarnowytaniec.pl

Instytut
Muzyki
i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Powstanie Instytutu poprzedziły konsultacje środowiskowe oraz trzymiesięczny okres przygotowywania strategii rozwoju w ramach dialogu społecznego z polskimi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie muzyki i tańca. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Powstanie Instytutu poprzedziły konsultacje środowiskowe oraz trzymiesięczny okres przygotowywania strategii rozwoju w ramach dialogu społecznego z polskimi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie muzyki i tańca. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

IMiT zajmuje się analizowaniem funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, działa na rzecz poprawy jakości edukacji, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje nowe programy. Instytut uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi, organizuje warsztaty i szkolenia oraz zleca badania naukowe.

W ciągu pierwszego roku działalności Instytut priorytetowo skoncentrował się na organizacji I Kongresu Tańca (w kwietniu 2011 roku) oraz I Konwencji Muzyki Polskiej (w maju 2011 roku). Wśród najważniejszych działań IMiT znalazło się również wydanie „Raportu o stanie muzyki polskiej”, a także raportu z I Kongresu Tańca. We współpracy z innymi podmiotami zostaną opracowane również pierwsze wydawnictwa specjalistyczne. Departament tańca IMIT prowadzi programy własne : Scena dla tańca, Wspieranie aktywności międzynarodowej, Myśl w ruchu oraz od 2013 – program wydawniczy i Zamówienia Choreograficzne. Ponadto stworzył i prowadzi dwujęzyczny portal taniecPOLSKA.pl stanowiący podstawową bazę danych o polskim tańcu oraz ogólniedostępną Bibliotkę Tańca. W 2012 powstało także pierwsze wydawnictwo DVD „Dance_PL“ prezentujące polską scenę taneczną.

Departament tańca jest także współorganizatorem konferencji, paneli dyskusyjnych i wydarzeń artystycznych w całym kraju, promuje również polskich twórców za granicą.

www.imit.org.pl