Polska Platforma Tańca / Polish Dance Platform

 

Spośród 96 prac zgłoszonych do udziału w Polskiej Platformie Tańca 2012 zdecydowaliśmy się wybrać 12 dzieł, uznając je za najbardziej dojrzałe, a zarazem oryginalne, naznaczone indywidualnością ich twórców i obdarzone wielką siłą przekazu. Pragniemy podkreślić, że o naszym wyborze decydowały wyłącznie estetyczne walory aplikujących do udziału w platformie dzieł. Nie było także naszym zamiarem by swoim wyborem stworzyć reprezentatywny obraz polskiej sceny tanecznej. W werdykcie nie interesował nas rozmiar spektaklu, najważniejszym kryterium uczyniliśmy jego jakość artystyczną, a nie ilość tancerzy na scenie. 8 prac solowych w programie Polskiej Platformy Tańca 2012 świadczy naszym zdaniem zarówno o widocznej tendencji do prezentowania na scenie tanecznej indywidualnego „ja” twórców, jak i o ograniczeniach finansowych, z którymi borykają się artyści. Z satysfakcją stwierdzamy rosnący z roku na rok poziom artystyczny prac tanecznych w Polsce (zwłaszcza pod względem technicznym i dramaturgicznym), ubolewamy natomiast nad brakiem stosownych środków, które pozwoliłyby młodym prężnym twórcom na realizację projektów bogatszych pod względem inscenizacyjnym. Cieszy nas różnorodność stylistyczna tańca w Polsce oraz jego rosnący wpływ na inne dziedziny sztuki – zwłaszcza teatr. Mamy nadzieję, że wraz z rozwojem najciekawszych nurtów tańca w Polsce rozwijać się będzie także jego krytyka oraz wiedza o tańcu współczesnym, decydująca o świadomym uczestnictwie w pokazach coraz większej ilości widzów.

Zapraszamy na Polska Platformę Tańca 2012
Carine Meulders (Przewodnicząca Jury)
Anna Królica
Jacek Kopciński

Jury/

Carine
Meulders

Przez dziewięć lat pracowała jako kurator programu tańca i performance w brukselskim centrum sztuki Beursschouwburg wspierając prace m.in. takich artystów jak Thomas Plischke, Arco Renz, Heine R. Avdal czy Superamas. Obecnie jest dyrektorem artystycznym antwerpskiej przestrzeni kreacji - „workspace” – wpZimmer wspierającej rozwój młodych, pochodzących z różnych krajów, artystów tańca, teatru fizycznego, performansu i sztuk pokrewnych. Poprzez swoje działania wpZimmer otacza artystów kompleksową opieką tak długo, aż nie staną się zdolni do samodzielnego funkcjonowania na rynku sztuki. W ostatnich latach podopiecznymi wpZimmer byli m.in. Charlotte Vanden Eynde, Etienne Guilloteau, Claire Croizé, Nada Gambier, Andros Zins-Browne, Tarek Halaby, Noé Soulier i Naomi Kerkhove.

 

Anna
Królica

Teatrolożka i rusycystka, autorka książki "Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu" (Tarnów 2011). Prezeska Fundacji PERFORMA, współzałożycielka portalu nowytaniec.pl (2006-2011). Prowadzi autorskie zajęcia o tańcu teatralnym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza krytyką taneczną zajmuje się teorią i historią tańca, szczególnie na obszarze Polski i Niemiec. Publikuje w „Didaskaliach”, „Teatrze”, „Kontekstach” oraz portalach www.dwutygodnik.com, www.kulturaenter.pl. Prowadzi również działalność popularyzatorską: autorka licznych tekstów towarzyszących wydanej przez Agorę kolekcji DVD „Balet i Taniec”; organizatorka warsztatów krytycznych, wykładów, a także – dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury - pierwszego konkursu na pracę dyplomową o tańcu teatralnym. Aktualnie pracuje nad zagadnieniem pamięci i ciała w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora i Tanztheater Wuppertal Piny Bausch. Była członkinią Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca 2008. Stypendystka MKiDN (2012).

 

Jacek
Kopciński

Profesor Instytutu Badań Literackich PAN. Literaturoznawca, krytyk literacki i teatralny. Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”, szef Katedry Badań nad Teatrem i Filmem UKSW. Autor monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997) oraz Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (Warszawa 2008), tomu szkiców i rozmów teatralnych Którędy do wyjścia? (Warszawa 2002). Publikuje w „Pamiętniku Literackim”, „Dialogu”, „Tekstach Drugich” i „Teatrze”.