Polska Platforma Tańca
© z archiwum artysty

Alex Baczyński-Jenkins

"Displaced and perforated"

„Displaced and Perforated” bada tkankę łączną niektórych afektywnych, fizycznych i społecznych właściwości ciała. Ich bliskości i oddalenia wydobywane są poprzez rozwijanie aktywności kinetycznej w ciele, które już jest wielością. Przestrzeń spektaklu stanowi komora badawcza przyjmująca za swe miejsce pęd fluktuacji. Pojedyncza fizyczna materia staje się siedliskiem natężeń, które pozwalają materii cielesnej przemieniać się, być ludzką i nieludzką, zwierzęcą i mechaniczną. Punktem wyjścia były zapisy Oskara Schlemmera i jego partytura do „Baletu Triadycznego”. Obejmują one projekt futurystyczny – badania nad tym, jak zainscenizować człowieka przyszłości. Najistotniejszą i najbardziej dominującą ideą zdaje się tu być przywoływanie zdolności ciał do przemiany. Łącząc ciała przeszłości z ciałami przyszłości zespalane są różne upiorne cielesności – od archaicznych skamieniałych światów po bezpodmiotowe umysły. Taka umiejętność przemiany napędzana empatią i afektem tworzy miejsce, w którym to co fizyczne spotyka się z tym co społeczne, punkt konwergencji, za pomocą którego odbywają się społeczne tańce i rytuały. To tu ciało staje się naczyniem zmiany.

choreografia i wykonanie: Alex Baczyński-Jenkins w dialogu: Carlosem Manuelem Oliveirą światło: Karolina Gębska produkcja: Komuna Warszawa w ramach programu RE//MIX współpraca: Instytut Muzyki i Tańca

Alex Baczyński-Jenkins jest absolwentem pilotażowego programu szkolenia w zakresie Contemporary dance, choreography, context (BA) w Universität der Künste w Berlinie. W czerwcu 2009 roku zrealizował w Meksyku czterodniowy spektakl „Mexico Having not seen OR Mr. Gorbachev”. W 2010 roku był stypendystą NRW Kultursekretariat, w ramach którego zaprezentował solo „Take me there”. W marcu 2011 roku zainicjował i współorganizował „For the time being” – czterodniowe spotkanie niezależnych artystów performance. W tym samym roku powstała też jego choreograficzna instalacja „GET OUT” (w ramach kuratorowanego przez Borisa Charmatza programu expo zero na festiwalu Performa 11.). Od marca 2011 współpracuje z Ligią Manuela Lewis nad projektem „Things not to be forgotten”, zainicjowanym podczas artystycznego laboratorium MOMENTS (Karlsruhe). Jako tancerz Alex pracował m.in. z Rosalind Crisp, Marlene Freitas, An Kaler, Isabelle Schad, a od 2009 roku współpracujez Meg Stuart / Damaged Goods („Do Animals Cry”, „Atelier”, „Violet”).

Trwający od 2010 r. cykl RE// MIX (Kuratorka: Magda Grudzińska, pomysłodawca cyklu: Tomasz Plata) to premierowe produkcje odnoszące się do klasycznych dzieł, przede wszystkim z dziedziny teatru i tańca, a także literatury i filmu. Pierwowzory, niektóre już lekko zapomniane, niegdyś zmieniły świadomość osób dziś zajmujących się „dziwnym” teatrem – interdyscyplinarnym, poszukującym, sytuującym się na pograniczu teatru wizualnego, performance art, sztuk plastycznych i działań społecznych. Tworzą swoisty kulturowy kanon, określają gust i styl, są autodefinicją własnych źródeł i inspiracji – punktami odniesienia. Projekt dofinansowany przez UM Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca.